spinning your creativity

Računovodske storitve


NAŠE PREDNOSTI Vse storitve opravljamo kakovostno, strokovno, natančno, hitro in z največjo mero odgovornosti.

STROKOVNOSTNaše računovodje se redno izobražujejo, udeležujejo različnih seminarjev in delavnic, tako da redno, pozorno in skrbno spremljamo vse novosti.

PRILAGODLJIVOSTNaše storitve znamo prilagoditi velikim, srednjim in majhnim podjetjem. Strankam zagotavljamo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja..

Ponudimo vam lahko opravljanje knjigovodsko – računovodske storitve za podjetja, ki nimajo organiziranega računovodskega oddelka znotraj svojega podjetja.
Vse storitve opravljamo kakovostno, strokovno, natančno, hitro in z največjo mero odgovornosti. 
Naloga dobrega računovodskega servisa je tudi, da izkoristi vse zakonske možnosti za optimalno poslovanje, kar se predvsem nanaša na obračunavanje davkov in drugih dajatev. Zato se naši ljudje skozi vse leto redno izobražujejo, udeležujejo različnih seminarjev in delavnic, tako da redno, pozorno in skrbnospremljamo vse novosti davčne zakonodaje in vas o tem tudi tekoče obveščamo.

 

Naš storitve računovodstva obsegajo:

- vodenje knjigovodstva
- storitve kontrolinga
- storitve izdelave planov in proračunov
- obračun in svetovanje glede plač in „ostalih dohodkov"
- izdelava zaključnega računa
- storitve računovodskega pregleda
- vodenje evidenc vezanih na depozitno poslovanje
- svetovanje vezano za Hraškke in mednarodne standarde financijskega obveščanja

 

Storitve davčnega svetovanja obsegajo:

- celotno davčno svetovanjem
- davčna optimizacija
- davčni pregledi in due diligence
- svetovanje in dokumentacija o transfernih cenah

 

Naše storitve znamo prilagoditi velikim, srednjim in majhnim podjetjem. Strankam zagotavljamo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja. Zato nas pokličite na  00385 99 4 77 77 61 ali 00386 70 77 77 66 ali nam pišite na info@spinconsulting.eu in se pozanimajte v zvezi naše ponudbe


Kontaktirajte nas

Informacije

Osnovne informacije

Gregor Borošak

Direktor

Maja Bujas

Finance in marketing

Spin Global Consulting d.o.o.
Od pon. do pet. 8:00 do 17:00

Povpraševanje

Povprašajte nas za neobvezujočo ponudbo, ki vam je bomo pripravili v najkrajšem možnem času.