spinning your creativity

Registar stvarnih vlasnika


Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima. Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Registar se je uspostavio na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19) u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata.

Na temelju Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar:

- trgovačka društva

- podružnice stranih trgovačkih društava

- udruge, zaklade, fundacije, ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i isto traju do 31. prosinca 2019.

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanima pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna. Za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 35.000,00 kuna.

 

Ako želite za sebe ili svoju tvrtku obaviti potrebne upise u registar, mi Vam možemo pružiti brzu i jednostavnu pomoć. Nazovite nas na 00385 99 4  77 77 61 ili nam šaljite upit na info@spinconsulting.eu!


Kontaktirajte nas

Informacije

Osnovne informacije

Gregor Borošak

Direktor

Mirela Rebić

administracija

Maja Bujas

Radne dozvole & financije

Spin Global Consulting d.o.o.
Od pon. do pet. 8:00 do 17:00

Povpraševanje

Povprašajte nas za neobvezujočo ponudbo, ki vam je bomo pripravili v najkrajšem možnem času.